Carbó

És una rocad sedimentària d’origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel tot el seu poder calorífic, gràcies a que té molt de carboni. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen.

S’utilitza:

  • Combustible: el 75% del carbó mundial s’utilitza per a produir electricitat en centrals tèrmiques.
  • Obtenció d’acer. El Carbó de Coq és el residu obtingut del carbó baix en cendres i en sofre, a través de la cocció en un forn a 1.000°C, en condicions de sense oxigen. Serveix per obtenir acer.
  • Gasificació: aquest canvi d’estat s’aprofita per a diverses reaccions químiques.
  • Liqüefacció: és un pas intermedi per obtenir combustibles sintètics, i per a la recerca científica.

  

Els avantatges del carbó consisteixen en què  és una energia barata, amb un alt poder energètic, ja que amb poc volum de carbó podem aconseguir molta energia. És peró, prou contaminant; a més, donat que s’ha d’extreure de les mines, els treballadors que s’hi dediquen tenen poca seguretat.

Anuncis