Energia nuclear

http://www.youtube.com/watch?v=jec_AixIwmM%5D

La tecnologia nuclear forma avui dia la font energètica amb major poder, encara que no és la més rendible. Els dos principals problemes d’aquesta energia són:

-Deixalles radioactives de llarga vida.

-Alta potencialitat destructora en cas d’accident.

L’estudi del seu impacte ambiental s’ha de fer analitzant pas a pas tot el procés de la producció d’energia nuclear.

Extracció, concentrat i enriquiment d’Urani:

-L’extracció del mineral provoca la contaminació per:

· Sòlids: estèrils de mineria, que per la seva pobra concentració en urani són rebutjats, encara que estiguin actius.

·Líquids: aigües superficials i subterrànies,que per processos de filtració arrosseguen materials de la mina.

·Gasos: el radó és un gas radioactiu que s’allibera a l’atmosfera un cop oberta la mina i  entra en contacte directe amb els miners.

El procés de concentrats i enriquiment es realitza en plantes de tractament, que generen unes idèntiques deixalles que en el procés d’extracció, però en diferents concentracions. Una vegada que l’urani està enriquit, ja es pot utilitzar com a combustible en les centrals que s’encarreguen de la producció elèctrica nuclear.

Un terç de l’ energia generada a Europa prové de l’energia nuclear. S’obté molta energia, però es pot exhaurir; a més, contamina molt i és perillosa.  

Anuncis