Gas natural

És una barreja de gasos que es troba normalment en els jaciments fòssils, dissolt o associat amb petroli o en uns dipòsits de carbó.

Pot obtenir-se també amb descomposició de restes orgàniques. El gas obtingut així s’anomena biogàs.

Té uns avantatges: és barat, té un gran rendiment energètic, es subministra permanentment sense emmagatzemar-lo, té una reserva mundial immensa i provoca poca contaminació. 

 Però també uns inconvenients: no és una energia renovable, la construcció de conductes produeix impactes ambientals, encara limitats, genera elements químics en la combustió, pocs.

Anuncis