Petroli

Forma un dels elements líquids més perillosos del planeta, no per la seva naturalesa, sinó per l’ús abusiu que fa l’ésser humà d’aquesta energia no renovable.

La contaminació que provoca es pot manifestar de diverses maneres:

El cru:

 ·En l’extracció, s’aboca petroli, directament a l’espai que envolta la prospecció. Això comporta un perill molt especial quan es tracta d’extraccions a mar obert.

· El transport és especialment perjudicial i contaminant per la diversitat de situacions que solen ocórrer,  pels obsolets, insegurs mitjans i infraestructures que intervenen i per les grans 

obsolets, insegurs mitjans i infraestructures que intervenen i per les grans quantitats de cru que es manegen dia a dia.

Algunes de les principals conseqüències d’aquest munt de circumstàncies:

 

·Les operacions de càrrega i descàrrega de cru ocasiones abocaments incontrolats.

·Els grans petroliers pateixen amb molta freqüència greus accidents, i perjudiquen el mar.

·Les embarcacions petrolieres han de mantenir nets els seus dipòsits dia a dia per poder garantir la qualitat del transport; per això, s’introdueixen grans quantitats de sabó, que després són expulsades al mar amb les restes de cru que contenien.

 

·Quan els vaixells petroliers ja han descarregat i han de tornar a partir buits, omplen els tancs buits no del tot, amb aigua del mar, per guanyar estabilitat i poder facilitar la navegació. Quan han de carregar de nou el cru, els buiden i expulsen l’aigua bruta, amb restes de petroli, al mar, i així tornen a contaminar-lo.

En resum: el petroli contamina molt, especialment el mar.

 

 

Anuncis