Energia solar

En el sol s’estan produint constantment reaccions nuclears de fusió, que proporcionen molta energia. L’energia solar arriba a la Terra en forma de radiació electromagnètica. La radiació canvia de potència al llarg del dia.

L’energia del sol té una avantatge: és inesgotable, es pot concentrar, és gratuïta i, a més a més, no contamina. Els combustibles fòssils existeixen gràcies a la fotosíntesi, que va convertir la radiació solar en plantes i animals, i es varen transformar en carbó, petroli i gas.

L’energia de Sol es pot aprofitar de diferents maneres: la fotovoltaica, la tèrmica, la termoelèctrica i la termosolar.

Anuncis