Energia tèrmica

S’hi distingeix el captador solar tèrmic per un millor aprofitament en cas de  temperatures baixes.

El captador pla és el sistema més utilitzat, aprofita el que nosaltres en diem “efecte hivernacle”, per poder escalfar aigua per a ús sanitari, per a la calefacció o també, fins i tot, per escalfar les piscines. Es pot utilitzar per alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que produeix calor en lloc d’electricitat per condicionar l’aire.

Aquest sistema està format, de:

  • §  Un captador solar pla.
  • §  Un dipòsit acumulador.
  • §  Un sistema de distribució i de consum.

El sistema pot ser  un circuit obert, on s’escalfa directament l’aigua de consum; o un circuit tancat, on l’aigua de consum s’escalfa indirectament per mitjà d’un intercanviador de calor.

Sistemes passius: l’arquitectura bioclimàtica busca la comoditat i l’estalvi energètic, per mitjà de l’orientació de l’edifici i també de la disposició d’elements arquitectònics, per poder així aprofitar al màxim la radiació solar, escalfar i generar una ventilació per a l’edifici.

Energia solar tèrmica de mitja i alta temperatura: són sistemes en què la radiació solar és concentrada, amb l’objectiu d’aconseguir altes temperatures. Aquest sistema permet generar el vapor que acciona el turboalternador i, com a conseqüència, genera electricitat.

Anuncis