Energia termoelèctrica

Consisteix en aprofitar la calor del sol per poder generar electricitat. Las plantes termoelèctriques concentren tots els rajos del sol en un corrent fàcil. Quan aquest corrent fàcil ja té el grau de bullició, el vapor que genera s’utilitza per poder moure la turbina i  generar així electricitat; els dos tipus principals de plantes termoelèctriques són:

a)    Col·lectors de cilíndrics parabòlics: éstà format per miralls còncaus corbats, amb una forma semblant a la de canal; la seva radiació xoca sobre una canonada que transporta oli i que arriba, d’aquesta manera, a altes temperatures. El seu  cicle, combinat amb combustió de gas, permet obtenir temperatures més altes.

b)    Planta amb receptor central:  aquesta instal·lació està formada per un camp d’ heliòstats, que segueixen automàticament el sol i orienten el llamp cap a un receptor, que està situat sobre una torre.

Les centrals de torre poden ser usades en projectes de gran grandària connectades a la xarxa amb capacitat de10 a200 MW, a diferència dels col·lectors cilíndrics, què només es poden utilitzar en petites instal·lacions.                                        

Forns solars d’alta temperatura o cuines solars: són una aplicació dels concentradors d’alta temperatura, que permet fondre metalls i fer estudis molt importants per a la societat. El propòsit dels forns solars és arribar a aconseguir temperatures molt altes, cosa que poden fer amb  un punt de concentració més fort i una major extensió i ocupació de terreny ocupat pels heliòstats.

 El forn solar més gran del món el trobem a Catalunya nord, concretament a Font-Romeu, Odello i Vià. Aquest forn té una potència tèrmica de 100kW. Concentra els rajos del sol i controla el comportament dels materials que han estat posats a temperatures molt elevades, gairebé extremes.

 

Anuncis